6 oktober 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 16 juni 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Tweede bestuursrapportage 2021 voor het onderdeel veiligheid
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 5. Oprichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio’s
  - oplegnotitie
  - notitie
 6. Evaluatie Dekkingsplan 2.0
  - oplegnotitie
  - evaluatie dekkingsplan 2.0
 7. Rondvraag en sluiting