9 juni 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Besloten deel: Elfstedentocht
 2. Opening en vaststellen van de agenda
 3. Conclusies BC Veiligheid d.d. 9 februari 2022
  - conclusies
  - presentatie
 4. Ingekomen stuk en mededelingen
  a. Publicatie Veiligheidsregio’s in coronacrisis
      - oplegnotitie
      - aanbiedingsbrief RCDV
      - rapport
  b. De Oekraïense vluchtelingencrisis: eerste ervaringen
      - oplegnotitie
      - rapport eerste ervaringen
  c. Introductie RMBA Johan Elzinga en Kolonel Huub Klein Schaarsberg (Defensie)
 5. Eerste berap 2022
  - oplegnotitie
  - eerste bestuursrapportage 2022
 6. Rode draden analyses VRF 2019, 2020 en 2021
  - oplegnotitie
  - operationele prestaties VRF 
  - brief aan inspectie
 7. Stand van zaken project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
  - oplegnotitie
  - projectplan
 8. Rechtmatigheidsverantwoording 2022
  - oplegnotitie
  - plan van aanpak
  - interne controleplan VIC 2022
  - normenkader
 9. Stand van zaken binnengekomen zienswijzen
 10. GHOR evenementen - veldnormen
 11. Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Vlieland
  - oplegnotitie
  - risico index natuurbranden Vlieland 2021
  - maatregelenmatrix
  - voortgangsoverzicht gebiedsgerichte aanpak
 12. Rondvraag en sluiting