2 oktober 2019

voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 20 juni 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Operatie doorlichten begroting
  - Oefening extreem geweld 17 oktober
  - Onderzoek 112 storing
  - Evaluatiecommissie WVR ingesteld
  - RIN en maatregelenmatrix Alde Feanen en Fochteloërveen
  - Stand van zaken Wnra en dossier vrijwilligers
  - Periodiek beeld Inspectie J&V onderdeel kwaliteitszorg (Oplegger en rapport)
 4. Tweede bestuursrapportage 2019 onderdeel veiligheid
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 5. Rapportage evaluatie GRIP 4 containercalamiteit
  - oplegger
  - evaluatierapport
 6. Presentatie Omgevingslab Veiligheid
  Informerende presentatie over de totstandkoming van de bouwsteen Omgevingslab Veiligheid – dhr de Groot
 7. Presentatie aanpak mesthulpverlening
  Informerende presentatie over de aanpak mesthulpverlening en preventie tav dit type incidenten – dhr vd Veen 
 8. Rondvraag en sluiting