2 oktober 2019

voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 20 juni 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  -
  Operatie doorlichten begroting
  -
  Oefening extreem geweld 17 oktober
  -
  Onderzoek 112 storing
  -
  Evaluatiecommissie WVR ingesteld
  -
  RIN en maatregelenmatrix Alde Feanen en Fochteloërveen
  -
  Stand van zaken Wnra en dossier vrijwilligers
  -
  Periodiek beeld Inspectie J&V onderdeel kwaliteitszorg (Oplegger en rapport)
 4. Tweede bestuursrapportage 2019 onderdeel veiligheid
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 5. Rapportage evaluatie GRIP 4 containercalamiteit
  - oplegger
  - evaluatierapport
 6. Presentatie Omgevingslab Veiligheid
  Informerende presentatie over de totstandkoming van de bouwsteen Omgevingslab Veiligheid – dhr de Groot
 7. Presentatie aanpak mesthulpverlening
  Informerende presentatie over de aanpak mesthulpverlening en preventie tav dit type incidenten – dhr vd Veen 
 8. Rondvraag en sluiting