11 februari 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 18 november 2020
 3. Ingekomen stukken en
  mededelingen
  Ingekomen stukken: Zienswijzen kaderbrief 2022 – 2025 Programma Veiligheid
  - oplegger zienswijzes kaderbrief 2022
  - overzicht zienswijzes kaderbrief 2022
  Mededelingen
 4. Jaarrekening 2020 programma Veiligheid
  - programma Veiligheid
  - jaarverslag 2020 Crisisbeheersing
  - jaarverslag 2020 Brandweer
 5. Tweede loopbaanbeleid Brandweer
 6. Begroting 2022
  programma Veiligheid
  - oplegger begroting 2022 programma Veiligheid
  - programmatekst Crisisbeheersing
  - programma begroting begroting
 7. Investeringsvoorstellen Toekomstbestendige bedrijfsvoering
  a) Beleidsvoorstel 1 - Navigatie en statussen, de basis op orde
  (Brandweer)
  - oplegger voorstel  navigatie en statussen
  - beleidsvoorstel en statussen
  b) Beleidsvoorstel 2 - Paraatheid en alarmering, de basis op orde (Brandweer)
  - oplegger beleid Paraatheid en alarmering
  - beleidsvoorstel Paraatheid en alarmering
 8. Leerevaluatie RBT Coronacrisis
  - oplegnotitie
  - rapportage
  - factsheet
 9. Rondvraag en sluiting