13 juli 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Besluitenlijst 9 maart 2023
 4. Overzicht zienswijzen, incl. reactienota
  - oplegnotitie
  - zienswijzen
  - reactienota
 5. Jaarstukken 2022
 6. Begrotingswijziging 2023
 7. Begroting 2024
 8. Berap 1 2023
  - oplegnotitie
  - eerste bestuursrapportage 2023
 9. Deelname stichting waarborgfonds
 10. Rechtmatigheidsverantwoording
  - oplegnotitie
  - vervolg
  - normenkader incl toetsing
  - intern controleplan
 11. Convenant en samenwerkingsovereenkomst werkgeverschap MNN
  - oplegnotitie
  - convenant samenwerking
  - overeenkomst werkgeverschap
 12. Rondvraag en sluiting