7 maart 2019

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
 3. Besluitenlijst AB vergadering 19 december 2018
 4. Conceptresultaat 2018, bestemming en begroting - presentatie
 5. Kaderbrief 2020-2023 inclusief zienswijzen
  - oplegger
  - concept kaderbrief 2020
  - zienswijzen kaderbrief
  - reactie Achtkarspelen
  - reactie Ooststellingwerf
  - reactie Tytsjerksteradiel
  - reactie Weststellingwerf
 6. Operatie doorlichten begroting
 7. Plaatsvervangend voorzitter AB (en DB) - ter vergadering
 8. Handhavingsbeleid Industriële veiligheid
  - oplegger
  - handhavingsbeleid industriele veiligheid
 9. Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
  - oplegger
  - aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren
 10. Rol burgemeesters bij Wet verplichte GGZ - presentatie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting