14 maart 2018

 Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

 Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  - Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  - Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
 3. Besluitenlijst AB vergadering 21 december 2017
 4. Kaderbrief, inclusief zienswijzen
  - oplegger
  - zienswijzen
  - DDFK, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf
  - concept kaderbrief
 5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRF
  - oplegger
  - wijzigingsbesluit
  - geconsolideerde tekst GR
  - tekst huidige GR
  - concept raadsvoorstel
 6. Conceptresultaat 2017 en meerjarenbeeld - presentatie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting