10 juli 2019

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
 3. Besluitenlijst AB vergadering 7 maart 2019
 4. Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 incl. zienswijzen
  - oplegnotitie
  - Jaarverslag 2018
  - Verslag van bevindingen 2018
  - Controleverklaring 2018
  - 1e begrotingswijziging 2019
  - Begroting 2020
  - Stand van zaken zienswijzen
 5. Eerste bestuursrapportage
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 6. Voordracht nieuwe voorzitter Veiligheidsheidsregio Fryslân
 7. Onderzoek toekomstbestendige bedrijfsvoering
  - oplegnotitie
  - rapport
 8. Rondvraag
 9. Sluiting