19 december 2018

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
 3. Besluitenlijst AB vergadering 12 juli 2018
 4. Tweede bestuursrapportage
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 5. Nota weerstandsvermogen
  - oplegnotitie
  - nota weerstandsvermogen
 6. Bestemmingsreserve eenmalige uitkering LMO
  - oplegnotitie
  - 3e begrotingswijziging
 7. Handhavingsbeleid Industriële veiligheid
  - oplegnotitie
  - handhavingsbeleid
 8. Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren
  - oplegnotitie
  - aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren
 9. Aanwijzing bedrijfsbrandweer BASF - Heerenveen
  - oplegnotitie
  - ontwerpbeschikking bedrijfsbrandweer BASF
  - rapport Royal Haskoning inz. bedrijfsbrandweer BASF
 10. Wijziging Gemeenschappelijke regeling
  - oplegnotitie
  - tekst Gemeenschappelijke regeling
 11. Rol burgemeester bij scenario Elfstedentocht
 12. Rondvraag
 13. Sluiting