15 december 2021

De stukken van het algemeen bestuur zijn een keer te downloaden als samengevoegd pdf-bestand of als zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Besluitenlijst AB-vergadering 8 juli 2021
 4. Rechtmatigheid aanbestedingen
 5. Tweede bestuursrapportage 2021
  - oplegnotitie tweede bestuursrapportage 2021
  - tweede bestuursrapportage 2021
 6. Begroting 3.0
 7. Bestuurderstevredenheidonderzoek
  - oplegnotitie bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - rapportage bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - uitwerking aanbevelingen bestuurderstevredenheidsonderzoek
 8. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Fryslân 2022 – 2025
  - oplegnotitie Regionaal Crisisplan
  - Regionaal Crisisplan (NB: omvangrijk document)
 9. Rondvraag en sluiting