Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

15 december 2021

De stukken van het algemeen bestuur zijn een keer te downloaden als samengevoegd pdf-bestand of als zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Besluitenlijst AB-vergadering 8 juli 2021
 4. Rechtmatigheid aanbestedingen
 5. Tweede bestuursrapportage 2021
  - oplegnotitie tweede bestuursrapportage 2021
  - tweede bestuursrapportage 2021
 6. Begroting 3.0
 7. Bestuurderstevredenheidonderzoek
  - oplegnotitie bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - rapportage bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - uitwerking aanbevelingen bestuurderstevredenheidsonderzoek
 8. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Fryslân 2022 – 2025
  - oplegnotitie Regionaal Crisisplan
  - Regionaal Crisisplan (NB: omvangrijk document)
 9. Rondvraag en sluiting