11 december 2019

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
 3. Besluitenlijst AB vergadering 10 juli 2019
 4. Tweede bestuursrapportage
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 5. Operatie doorlichting begroting
  - oplegger
  - resultaten operatie doorlichting begroting
 6. Afbouw taakstelling bedrijfsvoering en ontwikkeling IM-plan
 7. Verlenging contract accountant
 8. Overdrachtsdocument LMS
  - oplegger
  - overdrachtsdocument
 9. Rondvraag en sluiting