10 maart 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Besluitenlijst AB-vergadering 10 februari 2022
 4. Besluitenlijst AB-vergadering 15 december 2021
 5. Kaderbrief 2023 - 2026
  - oplegnotitie
  - kaderbrief 2023-2026
  - overzicht zienswijzen kaderbrief
  - zienswijze Ameland
  - zienswijze Leeuwarden
  - reactie op zienswijzen
 6. Dekkingsplan 2.0
  - oplegnotitie
  - dekkingsplan 2.0
  - evaluatie dekkingsplan 2.0
 7. Oprichting van en deelname aan Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s
  - oplegnotitie 
  - memo
 8. Rondvraag en sluiting