11 maart 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
  Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
  Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
 3. Besluitenlijst AB-vergadering 11 december 2019
 4. Conceptresultaat 2019, bestemming en begrotingswijziging 2020 - mondeling
 5. Kaderbrief 2021-2024 inclusief zienswijzen en reactienota
  - oplegger
  - kaderbrief
  - overzicht zienswijzen + brieven gemeenten
  - reactienota
 6. Benoemen extern lid Auditcommissie
 7. Rol en taak Auditcommissie
  - oplegger
  - rol Auditcommissie
 8. Bestuurlijke consultatie arbeidsvoorwaardenvorming - mondeling
 9. Rondvraag en sluiting