In Fryslân is bij meerdere inwoners het coronavirus vastgesteld. Bekijk onze coronaviruspagina voor meer informatie.

Droogte in Fryslân

Warme en droge zomers, zoals die in 2018, gaan waarschijnlijk vaker voorkomen. Komt er dan nog water uit de kraan? Kun je je tuin of landbouwgrond nog besproeien? Waar kun je nog veilig buiten zwemmen? Op deze pagina kun je meer informatie vinden over droogte in Fryslân.

Veel gestelde vragen

Voor de pers

Bij vragen over de droogte en daaraan gekoppelde maatregelen, kan contact worden opgenomen met onderstaande organisaties:

  • Landelijke maatregelen watertekort: Rijksoverheid
  • Drinkwater: Vitens, 088-8847444
  • Oppervlaktewater, kaden en dijken: Wetterskip Fryslân - (06) 51317364
  • Natuurbrandrisico: Brandweer Fryslân - (088) 2299992
  • Zwemwater: Provincie Fryslân - (058) 2925735
  • Gezondheid: GGD Fryslân - (088) 2299992
  • Scheepvaart hoofdvaarwegen: Rijkswaterstaat - (06) 46272704
  • Natuur: It Fryske Gea - (0512) 38 14 48, Natuurmonumenten - (035) 655 99 88 en Staatsbosbeheer.
  • Klimaat (landelijk gebied): Wetterskip Fryslân - (06) 51317364

Samenwerking

De informatie op deze website is opgesteld door Brandweer Fryslân, de Friese gemeenten, de FUMO, GGD Fryslân, natuurverenigingen, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Fryslân, Vitens en Wetterskip Fryslân.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.