Droogte in Fryslân

Warme en droge zomers, zoals die in 2018, gaan waarschijnlijk vaker voorkomen. Komt er dan nog water uit de kraan? Kun je je tuin of landbouwgrond nog besproeien? Waar kun je nog veilig buiten zwemmen? Op deze pagina kun je meer informatie vinden over droogte in Fryslân.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over droogte? Zoek naar antwoorden tussen onze veelgestelde vragen!

Water besparen

Met deze tips kun je dagelijks gemakkelijk veel drinkwater besparen.
Lees meer

Buiten zwemmen

Als je veilig wilt zwemmen in natuurwater, kies dan voor een officiële zwemlocatie.
Lees meer

Voor de pers

Bij vragen over de droogte en daaraan gekoppelde maatregelen, kan contact worden opgenomen met onderstaande organisaties:

  • Landelijke maatregelen watertekort: Rijksoverheid
  • Drinkwater: Vitens, 088-8847444
  • Oppervlaktewater, kaden en dijken: Wetterskip Fryslân - (06) 51317364
  • Natuurbrandrisico: Brandweer Fryslân - (088) 2299992
  • Zwemwater: Provincie Fryslân - (058) 2925735
  • Gezondheid: GGD Fryslân - (088) 2299992
  • Scheepvaart hoofdvaarwegen: Rijkswaterstaat - (06) 46272704
  • Natuur: It Fryske Gea - (0512) 38 14 48, Natuurmonumenten - (035) 655 99 88 en Staatsbosbeheer.
  • Klimaat (landelijk gebied): Wetterskip Fryslân - (06) 51317364

Samenwerking

De informatie op deze website is opgesteld door Brandweer Fryslân, de Friese gemeenten, de FUMO, GGD Fryslân, natuurverenigingen, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Fryslân, Vitens en Wetterskip Fryslân.