Vragen en antwoorden

Vragen over watertekort

Hoe kan ik besparen op mijn waterverbruik?

  Dat kan door:
 • Niet de tuin te sproeien;
 • Korter te douchen;
 • Niet de auto te wassen;
 • Met de hand af te wassen en niet de vaatwasser of wasmachine aan te zetten;
 • Geen zwembadjes te vullen;
 • Bekijk ook de klantentips van Vitens!

In welke gebieden is mogelijk minder drinkwater?

In periodes van droogte kun je op de website van Vitens zien in welke regio's er bij aanhoudende warmte mogelijk uitdagingen kunnen ontstaan in de watertoevoer. Bijvoorbeeld een lagere waterdruk of bruin water. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid, dus je kunt het gewoon drinken.

Wat is de verdringingsreeks?

In de verdringingsreeks staat wie tijdens een langdurig droge periode als eerste water krijgt en wie dit later krijgt. De verdringingsreeks bestaat uit 4 categorieën, waarbij veiligheid en kwetsbare natuur de hoogste prioriteit krijgen. Ook drinkwater en energievoorziening krijgen prioriteit.

Lees meer

 

 

Waar kan ik actuele informatie vinden over waterstanden en droogte, met betrekking tot de scheepvaart?

Rijkswaterstaat houdt deze informatie bij.

 

 

Mogen gewassen worden beregend?

Kijk voor meer informatie hierover op de website van Wetterskip Fryslân.

Zijn er wegen of bruggen die door de warmte/droogte zijn afgesloten?

Kijk hiervoor op de website van je gemeente of Rijkswaterstaat.

Vragen over veiligheid & gezondheid

Wat moet ik doen als het heet en droog is?

 • Drink voldoende: ook als je geen dorst hebt. Je drinkt te weinig als je minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Door transpiratie verlies je ook ongemerkt veel vocht. Matig het gebruik van alcohol.
 • Vermijd lichamelijke inspanning tijdens de warmste periode van de dag (tussen 12:00 en 16:00).
 • Houd jezelf koel: zoek een koele plek op in de schaduw of gebruik een ventilator; vooral tijdens de warmste periode van de dag (tussen 12:00 en 16:00). Draag een wit hoofddeksel als je in de volle zon moet zijn, draag dunne gemakkelijk zittende katoenen kleding. Neem een (voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te warme deken.
 • Zorg voor elkaar: let bij warm weer extra op mensen in je omgeving die misschien je hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.

Welke groepen mensen lopen meer risico tijdens hitte en droogte?

Vooral ouderen (thuiswonend, of in een zorghuis), maar ook chronisch zieken, mensen in een sociaal isolement, mensen met overgewicht en jonge kinderen lopen extra risico op gezondheidsklachten tijdens hitte en droogte.

Hoe voorkom je dat je woning (te) heet wordt?

De opwarming van je woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilatie, een ventilator of airconditioning. Door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten zorg je voor continue ventilatie. Er kan extra geventileerd worden op tijdstippen dat het buiten koeler is dan binnen door het openen van ramen en/of deuren. Ventileer ook je slaapkamer.

Hoe kun je natuurbrand voorkomen?

 • Let op waar je je auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
 • Houd je wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.
 • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen. In geval van brand moeten brandweervoertuigen vrij baan hebben.
 • Wees extra alert als je op een heideveld of in een dennenbos bent. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

Waar kun je zien wat de kans op natuurbrand is?

Op www.natuurbrandrisico.nl kun je het actuele risico op natuurbrand in Nederland bekijken. Het risico wordt met twee fasen aangegeven:

 1. Fase 1: regulier risico. Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.
 2. Fase 2: extra alert. Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Ook kan het zijn dat je, ondanks een – gemeentelijke of provinciale -vergunning, geen vuur meer mag maken, bijvoorbeeld om snoeiafval te verbranden.

Wat moet je doen bij een natuurbrand?

 1. Blijf kalm;
 2. Bel 112 en geef je locatie door;
 3. Probeer de brand niet zelf te blussen;
 4. Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt;
 5. Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom.

 

Waar kan ik veilig zwemmen in natuurwater?

Kijk op www.zwemwater.nl voor de veilige zwemwaterlocaties.

Welke gezondheidsklachten kun je krijgen na zwemmen in natuurwater?

Een overzicht daarvan kun je hier vinden.

Moet ik extra maatregelen treffen voor mijn evenement?

Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met de gemeente waarin het evenement plaatsvindt.

Hoe organiseer ik een veilig evenement?

Op de website van Veiligheidsregio Fryslân kun je daar meer over lezen.

 

Vragen over dier & natuur

Waar kan ik dieren die in acute nood zijn melden?

 • Maak je je zorgen over dieren in een natuurgebied die door bijvoorbeeld de droogte in acute nood zijn? Neem dan contact op met de beheerder van het bewuste natuurgebied.

Zie ook:

Gelden er bepaalde maatregelen in de Friese natuurgebieden?

Kijk hiervoor op de websites van de natuurbeheerders in Fryslân:

Mag ik mijn tuin nog sproeien?

Op de website van Wetterskip Fryslân kun je lezen of je nog water uit bijvoorbeeld sloten, kanalen en poelen mag gebruiken voor het sproeien van de tuin. Op de website van Vitens kun je meer informatie vinden over het sproeien van de tuin met kraanwater.

Hoe voorkom ik droogte in mijn tuin?

Hoe loods je je planten door deze droogte? En hoe help je de dieren in je tuin te overleven? Boswachter Mathiska van Natuurmonumenten geeft 8 tips om te voorkomen dat je tuin in een woestijn verandert.

Wat kunnen de gevolgen van klimaatverandering in mijn omgeving zijn?

De Friese klimaatatlas brengt dat in beeld.