Rijkswaterstaat: Verbetering door wisselvallig weer; regionale verschillen blijven aanwezig

25 juli 2023

De waterbeschikbaarheid in Nederland is afgelopen week opnieuw iets verbeterd. Het peil van het IJsselmeer en het Markermeer is stabiel gebleven, ondanks de verlaagde IJsselaanvoer. De verdamping is door het koelere weer lager en de watervraag is langzaam aan het afnemen. Het vochtgehalte in de toplaag van de bodem is op veel plekken verbeterd, dit is gunstig voor de landbouw. De grondwaterstanden blijven laag tot gemiddeld in de meeste gebieden. De watertemperaturen zijn in het algemeen gedaald, maar lokaal nog steeds hoger dan wenselijk.

De volledige droogtemonitor is te lezen op de website van Rijkswaterstaat

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.