Dier en natuur

Dieren

Als het warm is stijgt de watertemperatuur, waardoor het zuurstofgehalte in het water daalt. Sommige beken, vijvers en plassen vallen droog. Dieren die in dat water leven worden in sommige gevallen door de waterschappen of vrijwilligers verplaatst naar plekken waar nog wél water staat.

Vaak zijn er nog wel genoeg poelen en plassen voor dieren om te drinken. Het verdrogen en afsterven van planten kan effect hebben op de hoeveelheid voedsel voor dieren, maar ook op bijvoorbeeld vlinders en andere insecten.

Ook dieren in stallen kunnen last hebben van droogte en warmte. In sommige situaties wordt de brandweer gevraagd om stallen nat te spuiten, zodat de temperatuur binnen afkoelt en het voor de dieren draaglijker wordt.

Dieren in nood

Maak je je zorgen over dieren in een natuurgebied die door bijvoorbeeld de droogte in acute nood zijn? Neem dan contact op met de beheerder van het bewuste natuurgebied.

Zie ook:


Natuur

Tijdens een droge periode kan sommige vegetatie verdrogen en afsterven. Andere planten lijken dood, maar herstellen zich op den duur wel weer. Vooral gebieden waar de grondwatersituatie structureel verstoord is, lijden onder de droogte. Soms duurt het herstel jaren.

Zie ook:


Klimaatverandering

Hoe normaal is het nu eigenlijk, droogte in Nederland? En heeft de klimaatverandering er iets mee te maken?

Het KNMI legt uit hoe het precies zit met de droogte in Nederland.

Wil je weten wat de gevolgen van klimaatverandering in jouw omgeving kunnen zijn? De Friese klimaatatlas brengt dat in beeld.