Rijkswaterstaat: "Lichte verbetering waterbeschikbaarheid"

18 juli 2023

Dankzij de neerslag van de afgelopen week is de waterbeschikbaarheid in Nederland iets verbeterd. De aanvoer van de Rijn is gestegen naar 1200 m3/s en neemt deze week verder toe naar 1300 m3/s. De waterpeilen in het IJsselmeergebied zijn stabiel hoog gebleven. Het vochtgehalte in de toplaag van de bodem is op veel plaatsen verbeterd, dit is gunstig voor de landbouw. De komende zeven dagen wordt opnieuw wisselvallig weer verwacht. Hiermee is op de meeste plaatsen in Nederland voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen.

De volledige droogtemonitor is te lezen op de website van Rijkswaterstaat.

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.