Nazorg bij een crisis

Goede nazorg helpt de nadelige gevolgen van een ramp of crisis te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp in Enschede: jaren later had een groot deel van de getroffenen nog klachten als gevolg van de ramp. Het is daarom belangrijk om ook na een ramp of crisis nog goede hulp te verlenen.

Nazorg wordt gedaan door de gemeente

De uitvoering van de nazorg ligt bij de getroffen gemeente. Hiervoor is een speciaal team opgeleid en getraind. Het team werkt met een speciaal draaiboek voor de herstelfase. De veiligheidsregio ondersteunt de gemeente als daar behoefte aan is. 

Evalueren

De veiligheidsregio evalueert een ramp of crisis. Op basis van de evaluatie worden beleid, processen of structuren eventueel bijgesteld en zorgen we dat de crisisfunctionarissen hiervan op de hoogte zijn.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.