Belevingsonderzoek

Uit een mooie samenwerking tussen overheid en onderwijs is een methode ontstaan waarmee Veiligheidsregio Fryslân na een crisis in gesprek kan gaan met de burgers, partners en instellingen die betrokken waren: het netwerksamen(be)levingsonderzoek.

Stel: Er ontstaat een uitslaande brand in een woning waardoor een hele straat afgezet moet worden. Grote kans dat dit een GRIP-incident betreft. Veiligheidsregio Fryslân is dan verantwoordelijk voor de evaluatie onder de betrokken hulpdiensten.

Maar we doen meer dan dat. Om te horen wat er speelt luisteren wij ook naar de burger en de partners en instellingen. We willen weten hoe zij de crisis hebben beleefd en de hulpverleningsdiensten hebben ervaren door met ze in gesprek te gaan. Na een GRIP-incident gaan medewerkers van de afdeling crisisbeheersing of gemeenten bij de mensen langs om hen te vragen hoe zij het incident hebben ervaren.

Op het moment dat er veel burgers betrokken zijn bij een incident, gebruiken we een enquête. Deze is ontwikkeld in samenwerking met studenten. Zij hebben een vragenlijst opgesteld aan de hand van een wetenschappelijk model waarmee wij in gesprek kunnen gaan met de burger en betrokken organisaties of samenwerkingspartners na een grotere crisis. Elementen die zijn opgenomen in de vragenlijst zijn: de fysieke omgeving, betrouwbaarheid, responsiviteit, zorgzaamheid en inleven in de burger.

Van de uitkomsten van de belevingsonderzoeken wordt jaarlijks een trendanalyse gemaakt. Op basis hiervan worden verbeterpunten voor de crisisorganisatie geformuleerd.

Waardevolle feedback

Voorheen richtten wij ons als veiligheidsregio tijdens het evalueren vooral op de hulpdiensten/crisispartners die een rol hebben gehad bij de incidentenbestrijding. Naast het gewone evalueren krijgen wij door deze gesprekken ook waardevolle feedback van de burger en andere partijen die bij de crisis betrokken waren. Deze feedback kan leiden tot inzichten waarmee we de Friese crisisorganisatie nog verder kunnen verbeteren. 

Doordat steeds meer veiligheidsregio’s nu bezig zijn met het onderzoeken van de beleving van betrokkenen tijdens een crisis, kunnen we onderling onze kennis en ervaringen met elkaar delen om van elkaar te leren en onszelf te blijven ontwikkelen. 

Zo werken we aan een veilig en gezond Fryslân.