Het inrichten van een zorgpost

Vier soorten zorgposten

De Veldnorm Evenementenzorg maakt onderscheid in vier mogelijke zorgposten:

 • EHBO-ruimte
 • EHBO-post
 • Medische post
 • Mobiele zorgpost

Ook kan het nodig zijn om een Afkoelingsruimte beschikbaar te hebben.

Het hangt van het zorgniveau af welke zorgpost nodig is:

 • Bij het zorgniveau ‘eerstehulpverlener’ (Basis Eerste Hulp of Evenementen Eerste Hulp) is een EHBO-ruimte of EHBO-post nodig.
 • Als er een zorgprofessional actief is (basiszorg, spoedzorg, medische zorg, specialistische spoedzorg, artsen specialistische spoedzorg), dan moet er een medische post worden ingericht.

Eisen aan een EHBO-ruimte

Een EHBO-ruimte is een tijdelijke ruimte voor het verlenen van eerste hulp op kleine evenementen met een laag risico. Hierbij worden maximaal 4 eerstehulpverleners ingezet.

Minimale eisen aan de EHBO-ruimte:

 • De ruimte moet herkenbaar zijn vanuit het hele evenemententerrein. Maak bij voorkeur gebruik van internationale symbolen.
 • De ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium. Zorgverleners en de zorgvrager moeten goed met elkaar kunnen communiceren.
 • De ruimte moet schoon en goed verlicht zijn.
 • De ruimte heeft (drink)water aanwezig (bij voorkeur stromend).
 • De ruimte heeft twee stoelen/zitplaatsen.

Eisen aan een EHBO-post

Een EHBO-post is een zorgpost waar evenementenzorg van de niveaus eerste hulp, eerste hulp evenementen of basiszorg wordt geleverd.

Minimale eisen aan de EHBO-post:

 • De post moet herkenbaar zijn vanuit het hele evenemententerrein. Maak bij voorkeur gebruik van internationale symbolen.
 • De post bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium. Zorgverleners en de zorgvrager moeten goed met elkaar kunnen communiceren.
 • De post heeft minstens een oppervlakte van 3x3 meter of 10m2 (aangeraden). Het uitgangspunt is dat de afmeting van de post is aangepast aan het risicoprofiel van het evenement.
 • De post moet een stevige gelijkvloerse ondergrond hebben.
 • De post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers.
 • De post moet een schone, ventileerbare ruimte zijn.
 • De post moet zijn ingesteld zijn op verschillende weersomstandigheden. Denk aan verwarming, airconditioning of een ventilator.
 • De post moet goed verlicht zijn. Wordt de post tijdens donkere uren gebruikt? Dan moet er ook een lichtmast, buitenverlichting of noodverlichting zijn.
 • Er moet een 220V aansluiting met voldoende capaciteit in de post aanwezig zijn.
 • In de post is zuiver drinkwater aanwezig (bij voorkeur stromend).
 • In de post moet water en vloeibare zeep zijn voor het wassen van handen.
 • Afhankelijk van het risicoprofiel moet er in de post onder bijvoorbeeld een douche kunnen worden gekoeld/gespoeld bij letsels, brandwonden en oververhitting.
 • De post heeft tenminste vier stoelen/zitplaatsen.
 • De post moet toegankelijk te zijn voor rolstoelen en brancards.
 • De post moet kunnen worden afgesloten. Als dit niet kan, dan moet er toezicht zijn.
 • Er moeten bij de zorgpost toiletten aanwezig zijn die ook bereikbaar zijn voor mensen in een rolstoel. Toiletten voor het publiek en voor het personeel moeten in principe gescheiden zijn.

Eisen aan een Medische post

Een Medische post is een zorgpost waar evenementenzorg wordt geleverd door zorgprofessionals van de niveaus van spoedzorg, specialistische spoedzorg en medische zorg.

Minimale eisen aan de Medische post (vast of tijdelijk):

 • De Medische post moet voldoen aan alle eisen van een EHBO-post. Deze eisen staan hierboven beschreven.
 • Daarnaast moeten in de Medische post rolstoelen en brancards aanwezig zijn.

 

De Mobiele zorgpost

Een mobiele zorgpost is een evenementenzorgvoertuig dat wordt ingezet op een zich verplaatsend evenement.

De afkoelingsruimte

Bij bepaalde evenementen, zoals dance– en sportevenementen, is de aanwezigheid van een afkoelingsruimte noodzakelijk. Dit is een rustige koele ruimte waar personen die oververhit zijn of die rust nodig hebben, zittend bij kunnen komen. In de afkoelingsruimte is slapen niet toegestaan. Wanneer personen niet kunnen blijven zitten, moet een zorgverlener worden gewaarschuwd.

De afkoelingsruimte is geen zorgpost, maar bevindt zich wel in de directe nabijheid van een zorgpost. In de afkoelingsruimte moeten minstens twee begeleiders aanwezig zijn.

Meer informatie over de eisen aan zorgposten

Maatregelen voor de bereikbaarheid van zorgposten

 • De route op het evenemententerrein moet minimaal 4.5 meter breed zijn en 4,2 meter hoog. Houd rekening met draaicirkels.
 • De aanrijdroute voor hulpdiensten mag niet kruisen met de vluchtroutes voor publiek.
 • Zorg ervoor dat de aanrijdroute vrij is van obstakels zoals parasols, statafels, luifels en geparkeerde voertuigen.
 • Is het terrein rondom de zorgpost en de opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen drassig? Zorg dan voor rijplaten of andere middelen voor het verharden van de ondergrond.
 • Er moet een ‘keerlus’ zijn voor ambulances, zodat zij het terrein veilig en snel kunnen verlaten.
 • Omliggende panden moeten altijd bereikbaar blijven voor hulpdiensten.
 • Zijn er afzettingen? Zet hier dan vrijwilligers of medewerkers neer die de afzettingen meteen kunnen verplaatsen als er hulpdiensten aan komen rijden.