Afvalverwerking bij evenementen

Bij publieksevenementen, gehouden op één dag of bij een meerdaags evenement, kan er veel afval ontstaan. Afval kan, als het niet zorgvuldig en regelmatig wordt opgeslagen, verwijderd of afgevoerd, vooral in combinatie met warmte een bron van ziektekiemen zijn en zorgen voor geuroverlast. Afval trekt bovendien ongedierte aan die op hun beurt weer ziektekiemen bij zich kunnen dragen. Scherp afvalmateriaal kan tevens verwondingen veroorzaken.

Verantwoordelijkheden

 • zorg dat er voldoende afvalbakken bij aanvang van het evenement aanwezig zijn;
 • zorg dat het afval tijdig wordt geleegd en opgehaald zodat er geen afval rond of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd;
 • zorg voor een aparte opslagplaats voor het verzamelde afval. Houd het zodanig schoon dat het geen ratten en ander ongedierte aantrekt en draag zorg voor afsluitbare afvalcontainers;
 • bij de aanwezigheid van glas of ander scherp afval: verzamel dit afzonderlijk;
 • vervuiling doet vervuilen: bij een schone ondergrond is het publiek sneller geneigd een afvalcontainer op te zoeken;
 • vermijd ‘drempels’: plaats afvalcontainers niet te ver van het publiek. Zorg voor afvalcontainers zonder (vieze) deksel;
 • overleg tijdig met uw gemeente over de afvoer van afval en afvalwater. Schakel hiervoor zo nodig een gespecialiseerd bedrijf in;
 • zorg dat afvalwater van catering, toiletten, douches, wasbakken en stortplaatsen (chemische toiletten) wordt afgevoerd via de bestaande riolering of wordt opgevangen in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks. Het is niet toegestaan om zonder vergunning afvalwater te lozen in de bodem (de sloot, de berm etc.).

Meer informatie

 • Binnen de ‘evenementenwereld’ is steeds meer aandacht voor duurzame afvalverwerking. Stichting NederlandSchoon wordt sinds januari 2013 gefinancierd uit het Afvalfonds verpakkingen, vormgegeven in een raamovereenkomst tussen het Nederlands bedrijfsleven en de Rijksoverheid. Bij evenementen kan een goede voorbereiding heel veel zwerfafval voorkomen. Daarom heeft NederlandSchoon een toolkit voor schone evenementen samengesteld met tips, maatregelen en oplossingen: https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/toolkit-evenementen
 • Hygiënerichtlijn publieksevenementen 2014 - 2016
 • Besluit ‘Lozen buiten inrichtingen’ van 16 maart 2011

 

 

 

Geldende wet- en regelgeving

Diverse wet- en regelgeving kunnen van toepassing zijn, zoals:

 • Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen.
 • Besluit ‘Lozen buiten inrichtingen’ van 16 maart 2011. Houdende algemene regels voor lozen van afvalwater anders dan vanuit een inrichting.