26 januari 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid
  3. Uitgangspuntendocument Dekkingsplan 2.0
    - oplegger
    - Uitgangspuntendocument
  4. Themasessie: Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.