Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vogelgriep in Fryslân

In 2020/2021 zijn in Fryslân veel (water)vogels gestorven door vogelgriep. Ook eind 2021 is de vogelgriep helaas weer in Fryslân geconstateerd. Raak gevonden dode vogels niet aan, meld de vondst en laat gebieden met watervogels met rust.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 november 2021.

Meld dode vogels

Heb je als voorbijganger een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22. 

Je kunt daarnaast ook een landelijke melding doen:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Gebieden met watervogels met rust laten

Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Laatste nieuws

In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Tzum. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

In Lutjegast (gemeente Westerkwartier in Groningen, vlak bij de grens met Fryslân) is bij legkippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 48.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen een straal van 10 km liggen er 19 andere pluimveebedrijven. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Lutjegast. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Het vogelgriepvirus is aangetroffen in de provincie Fryslân. Op 3 november 2021 maakte de NVWA bekend dat bij (water)vogels van een particuliere eigenaar in Parrega (Súdwest-Fryslân) vogelgriep (H5) is vastgesteld. Bij wilde vogels in Fryslân is het vogelgriepvirus nog niet officieel aangetroffen. Wel zijn ongeveer 5-10 dode wilde vogels in Fryslân gevonden waarvan aannemelijk is dat ze aan vogelgriep zijn gestorven. Raak gevonden dode vogels niet aan, meld de vondst en laat gebieden met watervogels met rust.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.
Je kunt daarnaast ook een landelijke melding doen:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Gebieden met watervogels met rust laten
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Samenwerking in Fryslân
In Fryslân werken o.a. de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het LNV en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn.

In Parrega (Súdwest-Fryslân, provincie Friesland) is bij (water)vogels van een particuliere eigenaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 200 dieren geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook geldt per vandaag een landelijk bezoekverbod voor vogelverblijfplaatsen waar risicovogels worden gehouden.

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf. Dit bedrijf is geblokkeerd en wordt intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep. Er liggen 12 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Parrega. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Het aantal gevonden dode wilde vogels in Fryslân is in de afgelopen zes weken stabiel laag gebleven. In deze periode zijn een kleine 60 meldingen gedaan van gevonden dode of zieke vogels; afgelopen week kwam slechts één melding binnen.

Alert
Het vogelgriepvirus is echter nog niet weg uit Nederland; nog steeds worden dode vogels aangetroffen of zieke vogels met verschijnselen van het virus. De Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân blijven daarom de komende tijd de situatie in Fryslân in de gaten houden.

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Situatie in Fryslân
Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Bij een aantal gevonden dode vogels is het vogelgriepvirus via onderzoek inderdaad aangetoond. In november en december 2020 is ook vogelgriep geconstateerd bij drie Friese pluimveebedrijven. Sinds eind december 2020 neemt het aantal gevonden wilde dode vogels in Fryslân af.

Het aantal gevonden dode wilde vogels in Fryslân is in de afgelopen twee weken verder afgenomen. Sinds 21 december 2020 zijn ruim 20 dode vogels gemeld. Hoewel dit afnemende aantal een goed teken is, betekent dit nog niet dat het vogelgriepvirus onder controle is. Het gedrag van wilde vogels is namelijk niet te beheersen.

Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Bij een aantal gevonden dode vogels is het vogelgriepvirus via onderzoek inderdaad aangetoond. In november en december 2020 is ook vogelgriep geconstateerd bij drie Friese pluimveebedrijven.  

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Het aantal dode wilde vogels dat in Fryslân wordt gevonden lijkt af te nemen. Afgelopen week zijn in elk geval een kleine 200 dode vogels gevonden. Dit betekent echter nog niet dat het vogelgriepvirus onder controle is. Het gedrag van wilde vogels is namelijk niet te beheersen. Bovendien worden nog steeds pluimveebedrijven getroffen door vogelgriep.

Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. In november en december 2020 is ook vogelgriep geconstateerd bij drie Friese pluimveebedrijven. 

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Buitenpost
Op 14 december 2020 is in Buitenpost vogelgriep vastgesteld bij een vermeerderingsbedrijf met kippen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Vindplaatsen
De NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart. Daarnaast houdt de NVWA nu ook op een digitale kaart bij hoeveel dode vogels in totaal worden gevonden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Buitenpost liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 22 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Buitenpost. Dit vervoersverbod heeft betrekking op vogels waaronder pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Landelijke maatregelen die zijn ingesteld in verband met de dreiging van hoogpathogene vogelgriep, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meer informatie

Het originele bericht en meer informatie over de geldende maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In de eerste week van december 2020 zijn opnieuw minder dode wilde vogels in Fryslân gevonden dan in de voorgaande weken. In een week tijd zijn ruim 100 dode vogels geregistreerd. Omdat niet alle vogels worden geregistreerd, ligt het daadwerkelijk aantal dode vogels waarschijnlijk iets hoger. Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Dat er nu minder dode wilde vogels worden gevonden betekent niet direct dat het vogelgriepvirus in Fryslân onder controle is. Het gedrag van wilde vogels is namelijk niet te beheersen. Het is daarom moeilijk te voorspellen of het vogelgriepvirus zich de komende tijd nog verder gaat verspreiden.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Annaparochie
In Sint Annaparochie (Friesland) is op maandag 7 december 2020 vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf met vleeskuikens. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorkom verspreiding
Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

 • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
 • Houd honden waar nodig aan de lijn.
 • Geef geen voer aan watervogels.
 • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Vindplaatsen
Het NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart.

In Sint Annaparochie (Friesland) is bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod
In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Sint Annaparochie liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Sint Annaparochie. Dit vervoersverbod heeft betrekking op vogels waaronder pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Kunnen mensen ook ziek worden door vogelgriep?
Alleen mensen die intensief contact hebben met besmette vogels of langdurig aanwezig zijn geweest in besmette stallen lopen een risico om ziek te worden door vogelgriep. GGD Fryslân heeft deze personen virusremmers aangeboden. Deze medicijnen verkleinen de kans dat mensen vogelgriep krijgen.

Landelijke maatregelen
Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen. zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Zie ook: Nieuwsbericht en meer informatie op website van de Rijksoverheid

In de laatste week van november zijn een stuk of 150-200 dode vogels in Fryslân gevonden. Dat zijn minder vogels dan in de weken daarvoor. Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân veel dode en zieke vogels gevonden, vooral brandganzen. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Vindplaatsen

De vogels zijn o.a. in Noardeast-Fryslân, Súdwest Fryslân en op de Waddeneilanden gevonden. Het NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart.

Dode vogels gevonden?

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Gebieden met watervogels met rust laten

Er zijn op dit moment geen natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep.

 

Sinds eind oktober 2020 worden op diverse plaatsen in Fryslân, vooral in het Waddengebied, veel dode en zieke vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Van een aantal vogels is dit inmiddels bevestigd. In totaal zijn inmiddels meer dan 1500 dode vogels – vooral brandganzen - gevonden in Fryslân.

Ruim 500 nieuwe dode vogels aangetroffen
In de week van 16-23 november 2020 zijn er ruim 500 dode vogels in Fryslân gevonden; opnieuw vooral ganzen. Verreweg de meeste vogels zijn in het Noarderleech gevonden. Ook op Ameland en Terschelling zijn een flink aantal vogels gevonden. Daarnaast zijn afgelopen week 20 eenden en een pauw geruimd in een park in Grou, nadat hier vogelgriep was geconstateerd. Het park is gesloten.

Vogelgriep bij Fries pluimveebedrijf
Op 21 november 2020 maakte de NVWA bekend dat bij een bedrijf met vleeskuikens in Witmarsum vogelgriep is vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA.

Dode vogels gevonden?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Gebieden met watervogels met rust laten
Er zijn op dit moment geen natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep.

Opruimen van dode (wilde) vogels
Gemeenten en terreinbeheerders zorgen voor het opruimen van dode wilde vogels. Zij doen dit in elk geval op locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar veel mensen komen. Daarnaast worden nu ook grote aantallen dode vogels opgeruimd in minder makkelijk toegankelijke gebieden. Eerder werd dit niet gedaan, omdat verstoring in het veld ertoe kan leiden dat watervogels opvliegen en daarmee het virus verder verspreiden. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt via aaseters die van de dode vogels hebben gegeten, worden nu ook grote hoeveelheden dode vogels in natuurgebieden opgeruimd.

Op 21 november 2020 maakte de NVWA bekend dat bij een bedrijf met vleeskuikens in Witmarsum (Friesland) vogelgriep is vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA.

Meest gestelde vragen

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood.

Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is heel klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op het oplopen van vogelgriep.

Vogels worden snel ziek na een besmetting en kunnen een paar dagen later al gestorven zijn. Ondertussen is de kans op besmetting op andere vogels groot. De verschijnselen lijken enigszins op botulisme, zoals ademhalingsproblemen, draaien met de nek en kop, niet kunnen staan of vleugels niet goed kunnen openen. Daarnaast worden symptomen genoemd als diarree en zwelling van de kop (met mogelijk blauwe verkleuring) en zenuwverschijnselen. Vogelgriep is alleen goed vast te stellen in het laboratorium.

Kunnen mensen ziek worden van vogelgriep?
In zeldzame gevallen kunnen ook mensen ziek worden door vogelgriep. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen. Mensen die ziek worden van vogelgriep hebben dezelfde symptomen als bij een gewone griep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Soms komt oogontsteking (conjunctivitis) voor. De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen meestal mild.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik vogelgriep heb?
Mensen die de afgelopen 14 dagen in aanraking zijn geweest met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en griepachtige verschijnselen ontwikkelen, kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts. Voor algemene vragen over de vogelgriep bij mensen kun je GGD Fryslân benaderen via 088 229 99 99 of info@ggdfryslan.nl.

Voorzorgsmaatregelen
Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden kun je dode vogels het beste niet aanraken. Heb je toch dode vogels aangeraakt? Was jezelf dan goed met zeep en spoel je daarna goed af. Als je binnen twee weken na het aanraken van een dode vogel ziek wordt, dan is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

Als er op een pluimveebedrijf vogelgriep uitbreekt, dan biedt de GGD personen die intensief contact hebben gehad met de besmette dieren virusremmers aan. Deze medicijnen verkleinen de kans dat mensen vogelgriep krijgen.

Medewerkers van vogelopvangcentra en dierenambulances die veel in contact komen met vogels die (mogelijk) vogelgriep hebben worden aangeraden beschermende kleding te dragen als zij in de buurt van besmette dieren komen. Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat ze geen besmette lucht inademen. Reinig en ontsmet ook alle vervoermiddelen.

Meer weten?
Meer informatie over vogelgriep en de gezondheid is te vinden op de website van de RIVM en op de website van GGD Fryslân.

Ben je hobbyhouder? Dan moet je tijdens een uitbraak van vogelgriep je pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels afschermen. Je moet dan voorkomen dat je dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière of hok te houden. Op de website van de NVWA wordt in een video uitgelegd welke maatregelen je kunt nemen.

Gezelschapsdieren zoals honden en katten, en wilde zoogdieren zoals vossen en zeehonden kunnen vogelgriep krijgen. Dit is alleen zeer uitzonderlijk en na directe intensieve blootstelling: bij vossen en honden is de oorzaak vaak bijtcontact met besmette kadavers van vogels. Je kunt voorkomen dat een hond het vogelgriepvirus krijgt door de hond aangelijnd te houden, zeker in natuurgebieden en op stranden waar veel watervogels zijn. De overdracht van het vogelgriepvirus van een hond naar mensen is nog nooit vastgesteld.

Het NVWA houdt op een digitale kaart bij waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden. Niet elke dode vogel wordt onderzocht op vogelgriep; daarom staan niet alle gevonden vogels op deze kaart.

Daarnaast houdt het NVWA op een andere digitale kaart bij hoeveel dode wilde vogels in totaal zijn gevonden. Het gaat hierbij om vogelsoorten die gevoelig zijn voor vogelgriep.

Wat moet ik doen als ik als voorbijganger dode wilde vogels vind?
Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22. 

Je kunt daarnaast ook een landelijke melding doen:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Wat moet ik doen als ik dode wilde vogels op mijn eigen land vind?
Ben je boer, tuinder of beheer je een klein (natuur)terrein en vind je dode wilde vogels op je terrein? Je bent als terreinbeheerder zelf verantwoordelijk voor het opruimen van dode vogels op je eigen land. Hierbij wordt aangeraden extra beschermingsmiddelen te gebruiken:

 • Raak de vogels niet aan;
 • Draag beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen;
 • Verpak de vogel(s) in een dubbele plastic zak;
 • Reinig en ontsmet alle materialen en vervoermiddelen die je hebt gebruikt om de dode vogels af te voeren.

Met de gemeente is het bespreken van maatwerk altijd mogelijk.

Wat moet ik doen als ik een dode vogel in mijn tuin vind?
Vind je als particulier een dode vogel in je tuin? Raak deze dan niet aan, maar neem contact op met je gemeente.

Waar moeten pluimveehouders dood pluimvee melden?
Zie je als veehouder of dierenarts pluimvee met symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Meer informatie hierover is te vinden bij de NVWA.

Ik heb dode hobbykippen of hobbyvogels, waar moet ik dit melden?
Dit kun je melden bij je dierenarts.

Gemeenten en terreinbeheerders (zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) zorgen voor het opruimen van dode wilde vogels op hun eigen terreinen. Zij doen dit in elk geval op locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar veel mensen komen. Daarnaast worden ook grote aantallen dode vogels opgeruimd in minder makkelijk toegankelijke gebieden. Eerder werd dit niet gedaan, omdat verstoring in het veld ertoe kan leiden dat watervogels opvliegen en daarmee het virus verder verspreiden. Om te voorkomen dat het virus zich snel verspreidt naar andere vogels (o.a. naar aaseters die van de dode vogels hebben gegeten) worden ook grote hoeveelheden dode vogels in natuurgebieden opgeruimd.

Boeren, tuinders en beheerders van een klein (natuur)terrein zijn verantwoordelijk voor het opruimen van dode vogels op hun eigen land.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de bestrijding van vogelgriep bij pluimveebedrijven.

Kijk dan op de website van de NVWA of de website van de Rijksoverheid.

Samenwerking in Fryslân

In Fryslân werken o.a. de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het LNV en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn.

Meer weten?

Meer informatie over de vogelgriep is te vinden op o.a. de website van de NVWA en de website van de Rijksoverheid.

Persvragen

    Pers kan voor aanvullende informatie contact opnemen met team Communicatie van Veiligheidsregio Fryslân, T. 088 22 99 992. 
    Het NVWA beantwoordt vragen over ruimingen en ontsmettingen bij pluimveebedrijven: (088) 223 37 00 of persvoorlichting@nvwa.nl / pressoffice@nvwa.nl