Verward persoon

Ook jij kunt te maken krijgen met iemand die verward gedrag vertoont. Het gaat vaak om personen met opvallend gedrag of mensen die zorg mijdend zijn, maar van wie je vermoedt dat ze hulp nodig hebben. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen met een psychische aandoening, die onder invloed zijn van drank of drugs of mensen die dementeren. Weet wat je kan en moet doen en laat je niet verrassen:

Verward gedrag kan gepaard gaan met verschillende signalen, zoals sociale, lichamelijke, gedragsmatige en psychische. Bepaalde levensgebeurtenissen kunnen ook een signaal zijn. Al deze signalen hoeven niet te betekenen dat iemand verward gedrag vertoont, maar het kan wel een aanwijzing zijn. 

 

Ik maak me zorgen over iemand, wat kan ik doen? 

Maak jij je zorgen over iemand met verward gedrag? Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt verward gedrag. Dit kan telefonisch via 0800-1205 en via het meldpunt. Het Meldpunt is bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom verwarde personen. 

Wanneer bel ik 112 bij verwarde personen?

  Wanneer er sprake is van spoed, dan bel je met 112. De situatie is acuut als: 
 • Er sprake is van een zelfmoordpoging.
 • Er kinderen bij betrokken zijn.
 • Er sprake is van wapenbezit.
 • Iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is.  
 • De situatie levensbedreigend is.  
 • Er fysiek en/of verbaal bedreigend gedrag wordt vertoond.  
 • Een persoon betrokken is met een bekend psychiatrisch verleden.  
 • Iemand moeilijk gerustgesteld kan worden.  
 • Er sprake is van acute verwarring en de persoon zich in een onveilige omgeving bevindt.