Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Zwemmen in open water

28 juni 2019

Door het warme weer verslechtert de kwaliteit van het buitenwater. Daarom kun je het beste alleen buiten zwemmen op officiële zwemlocaties, waar het water is gecontroleerd. Heb je buiten gezwommen en daarna gezondheidsklachten? Hier staan de belangrijkste adviezen op een rij.

Veilige zwemlocaties


Veilige open zwemwaterlocaties kun je vinden op www.zwemwater.nl, of download de gratis Zwemwater App (voor Android en voor iOS/Apple). Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de zwemplek, neem dan contact op met de zwemwatertelefoon: 058-2925650.

Waar kun je gezondheidsklachten door krijgen?

 • Slakjes

Slakjes in het water kunnen zwemmersjeuk veroorzaken. Er komen dan rode bultjes op de huid en er ontstaat jeuk. De huiduitslag verdwijnt na ongeveer vijf dagen.

 • Blauwalgen

Drijvende algenlagen kunnen blauwalgen bevatten, die giftig zijn voor de mens. Blauwalgen zijn eigenlijk bacteriën. Ze zweven als groene of blauwe slierten of slijmerige proppen in het water. Als je hebt gezwommen in water met blauwalgen, kun je last krijgen van jeuk en huiduitslag. Ook kun je last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, een zere keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. De klachten gaan na ongeveer 5 dagen vanzelf over.

 • De ziekte van Weil

De ziekte van Weil wordt verspreid via de urine van ratten. De besmetting gaat via de mond, neus en ogen. Ook door een wondje kun je worden besmet. Hoe merk je dat je de bacterie hebt opgelopen? De verschijnselen lijken op griepverschijnselen: acute hoge koorts, koude rillingen, hoofdpijn, rugpijn en spierpijn (kuiten). Deze verschijnselen ontstaan vijf tot veertien dagen na de besmetting.

 • Botulisme

Als water 20º C of warmer is vormt het water een voedingsbodem voor botulisme. Dit is een ziekte die zich vooral voordoet onder watervogels en vissen. Besmette dieren krijgen verlammingsverschijnselen en gaan uiteindelijk dood. Mensen worden zeer zelden ziek. Als er bepaalde vormen van botulisme in het water worden gevonden kan een zwemverbod worden ingesteld.

 • Bacteriën, virussen en parasieten

Misselijkheid, braken, koorts en diarree kunnen optreden na het inslikken van water. De verschijnselen duren over het algemeen enkele dagen tot hooguit een week. Mensen met een verminderd immuunsysteem kunnen blijvende klachten of ernstiger vormen van maag- en darmstoornissen oplopen.
Deze maag- en darmstoornissen komen meestal door een virus, een parasiet of een bacterie. Deze komen meestal niet van nature in het water voor, maar komen in het water terecht via lozingen van rioolwater of mest. Zwemmers brengen ze ook zelf me

Tips en adviezen

 • Spoel je goed af of ga onder de douche na het zwemmen in open water.
 • Ga naar de dokter als je ziek wordt na het zwemmen in open water en meldt dit ook bij GGD Fryslân: 088 22 99 222.
 • Ga niet zwemmen in water waarin ratten verblijven of dode dieren in drijven. Zie je dode vissen of dode (water)vogels? Dat kan wijzen op botulisme. Meld het meteen via Milieu-Alarmnummer Fryslân: telefoon 058-2122422.
 • Ga niet zwemmen als je slakjes in het water ziet.
 • Ga niet zwemmen als er een vettige groene laag in het water ligt.
 • Kleine kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen, omdat zij eerder water binnen krijgen en sneller ziek worden.
 • Drink nooit oppervlaktewater.
 • Ga niet zwemmen als je weinig weerstand hebt tegen ziektes.
 • Gooi geen etensresten in het water en laat geen afval achter in verband met ratten.