Klaar voor de toekomst

De wereld verandert in sneltreinvaart! En ook wij, als overheidsinstantie, moeten goed blijven opletten wat er om ons heen gebeurt. We moeten meebewegen met en reageren op de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Zo verandert de klassieke verzorgingsstaat langzaam in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Het gaat meer om de leefwereld en minder om de systeemwereld. 

De rol van Veiligheidsregio Fryslân in 2027 

Dat betekent actieve burgers, kleinschaliger, informeler, praktischer en het gaat gepaard met passie en plezier. Wat betekent dit voor Veiligheidsregio Fryslân? Hoe bevorderen wij bijvoorbeeld redzaamheid? Welke rol is hierbij voor ons weggelegd, en wat doet de burger zelf?  

Wij willen ons hierop voorbereiden en hebben daarom samen met Stenden Hogeschool nagedacht over hoe de wereld eruitziet in 2027. Download het boekje waarin we vier mogelijke toekomstscenario’s beschrijven. De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar beschrijvingen van hoe de toekomstige wereld rondom Veiligheidsregio Fryslân er uit kan zien.

VRFryslab: ons innovatieplatform 

Om onze maatschappelijke opgaven te realiseren in de snel veranderende wereld willen wij ook de innovatiekracht van onze organisatie stimuleren. Daarvoor is ons innovatieplatform VRFryslab opgericht. Om de volledige innovatiekracht van de organisatie te benutten, verbinden we aanwezige kennis en creativiteit van medewerkers met elkaar.  

Door collega's te vragen met elkaar mee te denken vergroot je de kans op nieuwe perspectieven en ideeën. Er wordt samengewerkt over de grenzen van afdelingen, teams en projecten. Of het nu gaat om het bereiken van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, sociale innovatie of het gebruik van nieuwe technologie om - bijvoorbeeld - met burgers te communiceren.