Video impressie oefening N31

Veiligheidsregio Fryslân organiseerde een grootschalige hulpverleningsoefening op de bouwplaats van de nieuwe autoweg N31 in Harlingen. De oefening vond ter hoogte van de Almenumerweg. Door te oefenen bereiden Veiligheidsregio Fryslân en de hulpdiensten zich zo goed mogelijk voor op incidenten in de toekomst.

Scenario: Groot verkeersongeval met studenten

De hulpdiensten oefenden een scenario waarin een buschauffeur onwel wordt tijdens het invoegen op de N31. De bus vol scholieren sloeg na een botsing met een persoonsauto om. Het gevolg: een kettingbotsing achter het ongeval en een enorme file op de N31. Aan de oefeningen deden ruim 200 deelnemers mee; ongeveer 100 slachtoffers en 100 hulpverleners.

Ervaring opdoen in een open bak

Tijdens de grootschalige hulpverleningsoefening hadden de hulpdiensten de mogelijkheid ervaring op te doen met een incident in een open bak. Daarnaast hadden de hulpdiensten de mogelijkheid hun vaardigheden aan te scherpen en de samenwerking tussen hulpdiensten te verbeteren. 

Oefenen met veel crisispartners

De partners die aan de oefening meededen zijn: Brandweer Fryslân, Politie Eenheid Noord-Nederland, Rijkswaterstaat, Rode Kruis, Regionale Ambulancevoorziening Fryslân, Antonius Ziekenhuis Sneek en de Maritieme Academie. Gemeente Harlingen, Rijkswaterstaat en Provinsje Fryslân (Projectbureau N31 Harlingen) en Ballast Nedam hebben de oefenlocatie ter beschikking gesteld. Veiligheidsregio Fryslân coördineerde de grootschalige oefening. 

Gezonder en veiliger Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân met elkaar aan een gezonder en veiliger Fryslân. De afdeling Crisisbeheersing is onderdeel van de Veiligheidsregio en onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van oefeningen voor hulpdiensten.

Bovenaanzicht van een oefening van een busongeluk met hulpdiensten
Impressie van de oefening