Klachten en suggesties

Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Heb je een tip om onze dienstverlening te verbeteren?

Deel je suggestie of opmerking met ons

Wij stellen het op prijs als je jouw suggestie of opmerking doorgeeft aan onze medewerker op locatie. Dit kan ook telefonisch of per e-mail.

Naar de contactgegevens

  
Bespreek ontevredenheid

Heb je een klacht of ben je ontevreden? Praat er dan over met de medewerker waarmee je contact hebt (gehad). Misschien is er sprake van een misverstand en kan hij of zij dit in een gesprek rechtzetten. Lost dit gesprek niets op? Of heb je liever geen gesprek met de betrokken medewerker? Dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Dit kan via het telefoonnummer 088 2299 999 of schriftelijk. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om samen te zoeken naar een oplossing.

Klachtenregeling Veiligheidsregio Fryslân 2017

 

Klachtenfunctionaris

Als een gesprek met de direct betrokken medewerker(s) niet tot een oplossing leidt of wanneer je liever niet in gesprek gaat met de betrokken medewerker of leidinggevende, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris biedt in een vertrouwelijk gesprek een luisterend oor, kan informatie en advies geven en eventueel een gesprek tot stand brengen tussen jou en de betrokken medewerker. Ook kan de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar en je wijzen op andere mogelijkheden om de klacht kenbaar te maken.

Schriftelijke klacht

Als het niet gelukt is om onderling of met behulp van de klachtenfunctionaris een oplossing voor de klacht te vinden, dan kun je de klacht schriftelijk kenbaar maken bij Veiligheidsregio Fryslân. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Het indienen van een schriftelijke klacht kan via het contactformulier op de website, het algemene e-mailadres of het postadres.

Naar contactgegevens


Klachtenregistratie

De klachtenfunctionaris registreert alle binnengekomen klachten en maakt geanonimiseerde rapportages. Met deze rapportages krijgt het Dagelijks Bestuur en het management van de Veiligheidsregio Fryslân informatie over de klachten. Zo zijn klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te verbeteren. Veiligheidsregio Fryslân gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Kosten

Het behandelen van een klacht is gratis. De kosten voor eventuele juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

Nationale ombudsman

Wanneer je de klacht ingediend hebt en het niet gelukt is om de klacht onderling (of met behulp van de klachtenfunctionaris) op te lossen, dan kun je terecht bij de Nationale ombudsman. Je moet je klacht dan schriftelijk indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Meer informatie over de werkwijze van de Nationale ombudsman is verkrijgbaar bij de klachtenfunctionaris of via de website van de Nationale ombudsman.

Klachtenregeling Veiligheidsregio Fryslân

Klachtenregeling 2017