Over Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân draagt bij aan een gezond en veilig Fryslân.

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Veiligheidsregio Fryslân profileert zich als een samenwerkende, betrouwbare en slagvaardige organisatie. Bij elkaar werken er 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn.

Meer over onze organisatie

Het bestuur van de veiligheidsregio

Wij werken in opdracht van de Friese gemeenten. De burgemeesters van deze gemeenten vormen het Algemeen Bestuur. Alle stukken van de bestuursvergaderingen - inclusief begroting en jaarverslag - zijn openbaar.

Meer over het bestuur

Werken bij Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân is een aantrekkelijke werkgever met een dynamische werkomgeving. Wij bieden je volop mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen en investeren in de professionalisering van onze medewerkers.

Meer over werken bij
Geïnteresseerd in een baan bij onze organisatie? Wij hebben regelmatig