Simulatie Elfstedentocht Dokkum

13 maart 2017

Veiligheidsregio Fryslân heeft samen met de DDFK-gemeenten een simulatieanalyse laten maken van de verwachte toeschouwersdrukte in Dokkum tijdens de Elfstedentocht op de schaats. Dit betreft een pilot. Met behulp van deze analyse kunnen we toetsen of de planvorming op orde is en is het mogelijk specifiekere maatregelen te treffen. Hiermee werken we samen aan een veilig verloop van het evenement. Bekijk een animatie voor een impressie van de simulatie. Om hier wat dieper op in te gaan hebben we Froukje de vries, beleidsmedewerker Veiligheidsregio Fryslân, geïnterviewd.

Waarom is er gebruik gemaakt van simulatiesoftware?

De plannen en draaiboeken voor de Elfstedentocht worden elk jaar geactualiseerd, maar omdat de laatste Elfstedentocht al lang geleden is verwachten we een enorme toestroom van mensen als de tocht weer eens verreden kan worden. Om hier beter op voorbereid te zijn hebben we besloten gebruik te maken van dit hedendaagse middel.

Normaliter worden de voorbereiden van een evenement in plannen, draaiboeken en plattegronden uitgewerkt. Dit zijn statische gegevens en geeft geen goed beeld van wat er gebeurd als een grote groep toeschouwers in beweging komen. Met de simulatiesoftware zijn we in staat om alle bedenkbare scenario’s te testen. De simulatie maakt visueel zichtbaar waar eventuele knelpunten op een evenement zijn. We zien dat veel dingen echt goed werken, maar ook wij kunnen dingen over het hoofd zien. Stel dat er bijvoorbeeld een brand ontstaat in een nabijgelegen café. Alle mensen die binnen zijn gaan opeens naar buiten toe. Dit soort real time gegevens kunnen we allemaal uit de simulaties halen.

Dit was een pilot. Hoe nu verder?

De uitkomsten van zo’n simulatie zijn zo waardevol, dat er is besloten een licentie voor de software aan te schaffen. Er worden vijf mensen opgeleid om het simulatieprogramma te kunnen gebruiken. Hiervan zijn drie personen werkzaam bij Veiligheidsregio Fryslân en twee bij de Friese gemeenten. Verder gaan we in kaart brengen welke evenementen en gebieden we met het simulatieprogramma willen bekijken. Ook kunnen we de Friese gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van locatieprofielen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen in kaart brengen wat de beste opstelling zou zijn voor een locatie die vaker voor evenementen wordt gebruikt.

Wat willen jullie met deze gegevens bereiken?

Veiligheidsregio Fryslân adviseert de Friese gemeenten over veiligheid bij evenementen. Door middel van de simulatiegegevens kunnen we beter toetsen of de bedachte voorbereidingen ook echt werken en waar eventueel nog aanpassingen nodig zijn. Uiteindelijk kunnen we door middel van de simulaties dus de veiligheid van een evenement verbeteren.

Wat merken de bezoekers van een evenement hier uiteindelijk van?

We zorgen er op deze manier voor dat bezoekers uiteindelijk veiliger zijn tijdens evenementen. Dit kunnen bezoekers bijvoorbeeld merken aan het aantal mensen wat wordt toegelaten in bepaalde gebieden om te veel drukte te voorkomen. Ook kan het zijn dat bepaalde looproutes bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer zijn om de doorstroom van mensen te verbeteren. De meeste veranderingen zullen niet merkbaar zijn, zoals de opstelling van kraampjes of de manier waarop hekken worden neergezet.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.