Nieuwe e-learningmodule voor crisisfunctionarissen

07 maart 2017

Om goed voorbereid te zijn op een crisis is het belangrijk om de kennis en vaardigheden te trainen en te onderhouden. Vanuit dit oogmerk heeft Veiligheidsregio Fryslân het afgelopen jaar een nieuwe e-learningmodule ontwikkeld voor crisisfunctionarissen. Binnen deze module kunnen crisisfunctionarissen de basiskennis en vaardigheden altijd inzien en beoefenen.

Regiospecifiek en onbeperkt toegankelijk

Voorheen werd er gebruik gemaakt van een landelijke module, waarbij generieke kenmerken gebruikt worden. De nieuwe module is ingericht op de Friese situatie. Zo geeft de module bijvoorbeeld informatie over het Coördinatieteam Wadden (CoWa) en het regionale crisisplan.

Ook kunnen crisisfunctionarissen op elk moment de module inzien om hun kennis en vaardigheden op te frissen. Zo ondersteunen we de crisisfunctionarissen op een moderne manier bij het vakbekwaam worden en blijven.

Voor wie is de e-learningmodule bedoeld?

De module is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen die een rol vervullen in het CoPI en ROT. Ook crisisfunctionarissen in wording kunnen gebruik maken van de e-learningmodule. Binnenkort wordt de online module ook beschikbaar gesteld voor externe collega’s en liaisons van crisispartners die in het kader van hun functie baat hebben bij de module.

Onderdelen van de e-learningmodule

Crisisfunctionarissen kunnen hun kennis over de volgende onderwerpen aanscherpen:

  • Wat is de veiligheidsregio
  • De opschalingsstructuur
  • Teams en samenstelling
  • Crisistypen
  • Processen
  • Netwerkpartners

Om de basisvaardigheden bij te slijpen zijn de volgende onderdelen toegevoegd:

  • Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)
  • Scenariodenken
  • Netwerkanalyse

Tot slot kunnen de crisisfunctionarissen hun kennis en vaardigheden aan de tand voelen in een vrijblijvende toets. De digitale leeromgeving wordt in de toekomst uitgebreid met meer e-learningmodules.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten ? Neem contact op met de afdeling Crisisbeheersing, per e-mail: crisisbeheersing@vrfryslan.nl of telefonisch via 088 22 99 111.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.