Klachten en suggesties

Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Heb je een tip om onze dienstverlening te verbeteren?

Deel je suggestie of opmerking met ons

Wij stellen het op prijs als je jouw suggestie of opmerking doorgeeft aan onze medewerker op locatie. Dit kan ook telefonisch of per e-mail.

Naar de contactgegevens Naar de contactgegevens

  
Bespreek ontevredenheid

Heb je een klacht of ben je ontevreden? Praat er dan over met de GGD-medewerker waarmee je contact hebt (gehad). Misschien is er sprake van een misverstand en kan hij of zij dit in een gesprek rechtzetten. Lost dit gesprek niets op? Of heb je liever geen gesprek met de betrokken GGD medewerker? Dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de GGD-medewerker. Dit kan via telefoonnummer 088 22 99 444 of schriftelijk. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om samen te zoeken naar een oplossing.

Klachtenfunctionaris

Als een gesprek met de direct betrokken medewerker(s) niet tot een oplossing leidt of wanneer je liever niet in gesprek gaat met de betrokken GGD-medewerker of leidinggevende, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Veiligheidsregio Fryslân is Dineke Kronemeijer. Je bereikt haar via klachtenvrf@zorgbelang-fryslan.nl of op telefoonnummer 06-38045533. Wacht niet te lang met het kenbaar maken van je klacht.

De klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor, kan informatie en advies geven en eventueel een gesprek tot stand brengen tussen jou en de betrokken medewerker. Ook kan de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar en je wijzen op andere mogelijkheden om de klacht kenbaar te maken.

Klachtenregistratie

De klachtenfunctionaris verwerkt alle binnengekomen klachten en maakt geanonimiseerde rapportages. Met deze rapportages krijgen het Dagelijks Bestuur en het management van de VRF informatie over de klachten. Zo zijn klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te verbeteren. Veiligheidsregio Fryslan gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, volgens de wetgeving hiervoor.

Kosten

Het behandelen van een klacht is gratis. De kosten voor eventuele juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

Geschillencommissie

Wanneer je de klacht ingediend hebt bij het dagelijks bestuur en het niet gelukt is om de klacht onderling (of met behulp van de klachtenfunctionaris) op te lossen, dan kun je terecht bij de geschillencommissie. Je moet je klacht dan schriftelijk indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie is verkrijgbaar bij de klachtenfunctionaris of via de website van de geschillencommissiezorg.

 

 

Klachtenfunctionaris Dineke Kronemeijer

De klachtenfunctionaris van Veiligheidsregio Fryslân is: Dineke Kronemeijer van Zorgbelang Fryslân, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen

Naar de website van Zorgbelang Fryslân Naar de website van Zorgbelang Fryslân
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.