Interview Munir Yacoub

Mensen helpen: het zit Munir Yacoub in zijn bloed. Als Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg bij Veiligheidsregio Fryslân, ook wel crisisfunctionaris genoemd, komt hij in actie als zich in Fryslân een crisis voordoet. Van evacuaties tot catering: Munir regelt het.

Wat zijn de taken van een crisisfunctionaris?

“Veiligheidsregio Fryslân heeft vijf expertteams bevolkingszorg met elk hun eigen specialisme. Denk aan communicatie, informatie of omgevingszorg. In elk expertteam zitten zes crisisfunctionarissen. Als zich in Fryslân een crisis voordoet, zoals een grote brand of een ongeluk met veel betrokkenen, gaan wij naar de gemeente waar de crisis plaatsvindt en nemen daar de leiding op het gebied van bevolkingszorg over. Functionarissen van bevolkingszorg zorgen bijvoorbeeld voor communicatie richting burgers en pers of de opvang van betrokkenen.”

Munir Yacoub

Wat is jouw functie en welke taken horen daarbij?

“Ik ben Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg. Mijn team ontfermt zich over de betrokkenen bij de crisis. We zorgen bijvoorbeeld dat mensen indien nodig worden geëvacueerd, dat er een opvanglocatie wordt ingericht en dat mensen worden voorzien van eten, drinken en medicijnen. Afhankelijk van de situatie schakelen we externe partijen in, zoals het Rode Kruis, een tolk of beveiliging. In het expertteam Publieke Zorg werken we met een rooster, waardoor je eens in de zoveel tijd piketdienst hebt. Heb je dienst, dan word je bij een crisis opgepiept en moet je binnen anderhalf uur ter plaatse zijn.” 

Wat is jouw drijfveer om crisisfunctionaris te zijn?

“Ik help graag mensen uit een vervelende situatie. Dat zit in mijn karakter. Nu ik erover nadenk, draait ook mijn dagelijks werk om mensen helpen: ik ben teamopbouwer bij de Werkmaatschappij 8KTD, een samenwerkingsorganisatie van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De Werkmaatschappij verzorgt de uitvoering van het sociaal domein in deze gemeenten. Ik beteken dus graag iets voor een ander of voor de maatschappij.”

Lees het interview met Henk Verbunt Lees het interview met Jan Willem Zwart

 

Welke crisis heeft de grootste indruk gemaakt?

“Het ongeluk in Twijzel in 2014: een dug out stortte in tijdens een schoolkorfbaltoernooi. Eén meisje overleed, meerdere kinderen raakten gewond. Mijn dochter deed mee aan dat toernooi. Pas toen ik wist dat zij veilig was, heb ik me op de crisis gericht. Uit alle hoeken van Fryslân kwamen auto’s aanrijden met bezorgde ouders. Ik had geen piketdienst, maar omdat de crisis in de gemeente plaatsvond waar ik werk, heb ik direct de publieke zorg opgestart. Toen mijn collega arriveerde, heb ik het aan hem overgedragen.” 

Aan welke eisen moet een goede crisisfunctionaris voldoen?

“Je moet heel besluitvaardig zijn. Crises zijn altijd chaotisch en het is jouw taak om daarin orde te scheppen. Daarnaast moet je omgeving vierkant achter je staan, want deze functie heeft veel invloed op je privéleven. Als ik piketdienst heb, drink ik niet en blijf ik dichtbij huis. Ik kan dan direct in de auto springen als de pieper gaat. Gelukkig staan mijn familie en vrienden altijd klaar om bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen op zich te nemen, zodat ik me volledig op de crisis kan storten.”