19 oktober 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één PDF-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid d.d. 13 juli 2017
 3. 09.40-10.15 uur themasessie: Veiligheid op het ijs.
 4. Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat
     - Oplegnotitie
     - Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat
     - Reactienota zienswijzen
 5. Achtmaands bestuursrapportage 2017, programma Crisisbeheersing en Brandweer
     - Oplegnotitie
     - Bestuursrapportage 2017-8, onderdeel veiligheid
 6. Terugblik Veiligheidsberaad d.d. 6 oktober 2017
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.