9 maart 2017

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies van 8 december 2016    
  - presentatie Vitale regio Fryslân (verbeterde versie d.d. 28-02-2017)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen    
  Kamerbrief Staatssecretaris IM op GGD-rapport “Overlast door Houtrook”    
  Reactie op Kamerbrief “Overlast door houtrook” van GGD’-en Noord-Nederland

 4. Benoemen lid Agendacommissie Gezondheid

 5. Zienswijzen gemeenten conceptkaderbrief 2018 - 2021  
  - overzicht zienswijzen 
  - begroting extra inzet vergunninghouders

 6. Indicatoren 2017 en 2018 
  - Overzicht indicatoren 2017 en 2018

 7. Themasessie: Omgevingswet

 8. Rondvraag en sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.