6 juli 2017

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda

 2. Presentatie GO Jeugd
 3. Verslag van 9 maart 2017    

 4. Ingekomen stukken en mededelingen    
  Voortgangsbericht Fries programma jeugd, alcohol en drugs   
  Verslag bijeenkomst Preventie en Sociaal Domein d.d. 15 mei 2017

 5. Zienswijzen gemeenten rekening 2016 en begroting 2018
  - oplegnotitie
  - zienswijze gemeente Leeuwarden
  - zienswijze gemeente De Fryske Marren

 6. Viermaands bestuursrapportage 2017, programma Gezondheid  
  oplegnotitie 
  - concept viermaands bestuursrapportage 2017, programma Gezondheid

 7. Stand van zaken onderzoek uitvoering Landelijke Professioneel Kader / Jeugdgezondheid 3.0

 8. Inspecties kinderopvang

 9. Rondvraag en sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.