16 november 2016

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

De bijlage bij agendapunt 5 is later gepubliceerd en niet in de totaalbestanden opgenomen.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegger
  - bijlage
 3. Conclusies vergadering 13 juli 2016
 4. Tweede Bestuursrapportage 2016
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 5. Uitkomsten operatie Stofkam
  - oplegger
  - werkdocument Stofkam
 6. Inventarisatie elementen kaderbrief - presentatie ter vergadering
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.