Ervaringen van crisisfunctionarissen

Bij een groot incident werken verschillende crisisfunctionarissen samen om de crisis op te lossen. Crisisfunctionarissen zijn niet allemaal in dienst bij de veiligheidsregio, maar komen ook vaak uit partnerorganisaties. Ze werken mee aan de coronacrisis, tijdens een groot ongeval of met een bommelding. Weten hoe zij deze crisissen ervaren? Je leest het hieronder.

Arjan Banninga

Op zaterdagmiddag is er een grote brand ontstaan in een sauna in het WestCord Hotel in Leeuwarden. Arjan Banninga was hierbij aanwezig als crisisfunctionaris OvD-GHOR, leidinggevende van de geneeskundige hulpverlening op de plaats van het incident, en deelt zijn ervaring.

Arjan Banninga

Meer ervaringsverhalen lezen?