Risico's in Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân baseert haar beleid op de aanwezige risico’s in Fryslân. Deze risico's staan in het regionale risicoprofiel.

Regionaal Risicoprofiel

In het Regionaal Risicoprofiel staan alle risicovolle situaties die kunnen leiden tot een ramp, crisis of groot incident. Voorbeelden hiervan zijn een grote brand, een overstroming of grootschalige stroomuitval. Risico’s zoals een woninginbraak of diefstal maken geen deel uit van het Regionaal Risicoprofiel. Bij elk scenario is aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat dit risico zich voordoet, en hoe groot de impact daarvan is.

Bekijk het Regionaal Risicoprofiel 2022 - 2025 online

 

Download het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân

 

Scenario’s met een hoge waarschijnlijkheid

Scenario’s met een hoge waarschijnlijkheid in Fryslân zijn besmettingsgevaar, hittegolven en incidenten met personen met verward gedrag. Van drie scenario’s is de kans dat ze daadwerkelijk in Fryslân voorkomen groter geworden: een terreuraanslag, de uitval van spraak- en datacommunicatie en brand in kwetsbare objecten.

Nieuwe risico’s in het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 zijn vervuiling van de Waddenzee, incidenten op de weg, incidenten bij start of landing op of om een luchtvaartterrein en rellen rondom demonstraties of manifestaties. Daarnaast wordt in het Risicoprofiel ook aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van cyber, klimaat en polarisatie van de samenleving.

''''

Risico’s voorkomen en beperken

Op basis van het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân kan het bestuur strategische beleidskeuzes maken over het te voeren beleid om deze risico’s (verder) te voorkomen of het beperken van de effecten van mogelijke incidenten. Het regionaal risicoprofiel wordt elke vier jaar herzien. Het nieuwe risicoprofiel is op 25 november 2021 voorlopig vastgesteld en wordt in december 2022 definitief vastgesteld.

Risico's bij jou in de buurt

Op de speciale website risicokaart.nl krijg je inzicht in risico’s binnen jouw woon- en werkomgeving. Ook de gemeenten en de hulpdiensten maken gebruik van de risicokaart, onder andere bij het maken van beleid.

Sommige bedrijven zijn extra risicovol. Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Veiligheidsregio Fryslân stelt samen met deze bedrijven een rampbestrijdingsplan op. Daarnaast zijn er situaties met een verhoogd risico waarvoor ook plannen worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige stroomuitval. Daarover lees je hier meer: Rampbestrijdingsplannen

Laat je niet verrassen! Wil je weten wat je zelf kunt doen bij bepaalde risico’s? Kijk dan op www.vrfryslan.nl/laatjenietverrassen