Regels voor risicovolle bedrijven BRZO

Sommige bedrijven zijn extra risicovol. Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Veiligheidsregio Fryslân stelt samen met deze bedrijven een rampbestrijdingsplan op. Daarnaast zijn er situaties met een verhoogd risico waarvoor een incidentbestrijdingsplan wordt opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige uitval van de stroomvoorziening.

Welke BRZO-bedrijven zijn er in Fryslân?

Sommige bedrijven zijn risicovol omdat ze gevaarlijke stoffen opslaan. Dat kunnen giftige, ontvlambare of explosieve stoffen zijn. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen is bij deze bedrijven groter dan bij andere. BRZO-bedrijven vallen onder het ‘Besluit risico's zware ongevallen’. Naast deze bedrijven moet ook voor luchtvaartterreinen een rampbestrijdingsplan worden opgesteld. 

In Fryslân zijn er drie organisaties die onder de BRZO-regels vallen:

  • Renewi - Drachten
  • BASF - Heerenveen
  • Motip Dupli - Wolvega

Deze drie organisaties hebben een rampbestrijdingsplan. Daarnaast is ook voor Vliegbasis Leeuwarden een rampbestrijdingsplan opgesteld.

Meer informatie over de BRZO-bedrijven en andere risicovolle objecten in Fryslân kun je ook vinden op de speciale website risicokaart.nl. 

Veiligheidsmaatregelen die een BRZO-bedrijf moet nemen

Voor een BRZO-bedrijf gelden strengere regels dan voor andere bedrijven. Een BRZO-bedrijf is verplicht een rampbestrijdingsplan op te stellen en te oefenen met hulpverleners. De vergunningverlener - provincie of gemeente - controleert regelmatig of het bedrijf aan de strenge veiligheidseisen voldoet. 

Samenvattingen van BRZO-inspecties kun je vinden op de gezamenlijke website van de betrokken landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden: BRZO+.

Lees meer over industriële veiligheid Lees meer over industriële veiligheid

 

Andere situaties met een verhoogd risico

Naast BRZO-bedrijven zijn er nog andere situaties met een verhoogd risico. Hiervoor maken wij samen met andere instanties incidentbestrijdingsplannen

In Fryslân gaat het om:

  • Grootschalige uitval stroomvoorziening
  • Abe Lenstrastadion (Heerenveen)
  • Hoofdvaarwegen
  • Waddenzee

Meer weten?

Heb je vragen over een BRZO-bedrijf, neem dan contact op met de afdeling Crisisbeheersing.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.