Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Wetterskip Fryslân start inspecties droogtegevoelige polderdijken

29 juni 2020

Wetterskip Fryslân start deze week met de inspectie van 100 kilometer droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. Medewerkers van het waterschap controleren of er schade is door verdroging. Bijvoorbeeld scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat.

Aanleiding voor de inspectie is het neerslagtekort. Dat is in Fryslân op sommige plekken opgelopen naar 180 millimeter. Wetterskip Fryslân inspecteert polderdijken met een veenondergrond en polderdijken die door hun ligging meer risico op schade lopen dan gemiddeld. Bijvoorbeeld door een groot peilverschil tussen de boezem (meren en kanalen) en de achterliggende polder. Hierdoor staat er veel waterdruk op deze polderdijken.

Lees meer hierover op de website van Wetterskip Fryslân.