Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Wetterskip Fryslân: Opnieuw zijn de grondwaterstanden gestegen

28 juli 2020

Door de aanhoudende periode met regenachtig weer, zijn de droogteproblemen in Friesland en een deel van het Groninger Westerkwartier opnieuw verminderd. Het neerslagtekort is gestabiliseerd en ligt gemiddeld rond 180 mm. In de maand juli is er tot nu toe circa 100 mm neerslag gevallen (station Leeuwarden). Hierdoor is de grondwaterstand op de meeste locaties inmiddels 10 - 20 cm hoger dan vorig jaar rond deze tijd. In de westelijke helft van ons beheergebied is het neerslagtekort het grootst waardoor de grondwaterstand hier nog steeds laag is.

Hogere waterstanden

We houden nog steeds hogere waterstanden aan in de Friese meren en kanalen en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Heb je vragen over de hogere waterstanden dan kunt je de rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân bereiken via 058 – 292 22 22.

Aanvoer IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren. Ook voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Lees dit nieuwsbericht verder op de website van Wetterskip Fryslân.