Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Wetterskip Fryslân: neerslagtekort verder gedaald, we gaan over op regulier beheer

16 september 2020

Het neerslagtekort in Fryslân is door de regen van de afgelopen weken verder gedaald naar 180 millimeter. Omdat de watervraag afneemt, laat Wetterskip Fryslân minder water in vanuit het IJsselmeer. Wetterskip Fryslân is in de polders grotendeels overgegaan op regulier beheer.

Langzaam herstel grondwaterstanden

De grondwaterstanden herstellen zich langzaam, maar zijn in sommige gebieden nog steeds laag voor de tijd van het jaar. Daarom houden we hogere waterstanden aan in de poldersloten en -vaarten om regenwater in de bodem vast te houden. Als er veel neerslag wordt verwacht, brengen onze rayonbeheerders de waterstand  in de sloten terug naar het normale streefpeil. Dit is nodig om de neerslag te kunnen bergen en de kans op wateroverlast voor de gewassen zoveel mogelijk te verkleinen.  

Aanvoer vanuit IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer. Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. De vraag naar water is op dit moment laag. Daarom hebben we de aanvoer van water uit het IJsselmeer weer teruggebracht naar normaal beheer. Dat betekent dat we water de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) inlaten om aan te vullen en door te spoelen voor een goede waterkwaliteit en verziltingsbestrijding.

Kijk voor de actuele droogtemonitoren 2020 op de website van Rijkswaterstaat(externe website)

Lees dit nieuwsbericht verder op de website van Wetterskip Fryslân.