Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Wetterskip Fryslân: neerslagtekort blijft hoog ondanks regen

12 juni 2020

De regen van de afgelopen week is zeer welkom voor natuur en landbouw. Hierdoor is het neerslagtekort iets teruggelopen. Momenteel is het tekort in Fryslân 145 mm. Maar dat is nog steeds hoog voor deze tijd van het jaar.

Wetterskip Fryslân houdt daarom een hoger waterpeil in de Friese meren en kanalen (Friese boezem) en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten probeert het Wetterskip het regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot.

De volledige update van Wetterskip Fryslân is hier te lezen.