Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Wetterskip Fryslân: Minder watervraag door regen, grondwaterstand stabiliseert maar blijft laag

14 juli 2020

De regen van de afgelopen weken heeft de droogteproblemen verminderd. Vooral het vocht in de bovenste grondlagen is toegenomen. Dit is gunstig voor planten en gewassen die daarvan afhankelijk zijn. Daardoor is er minder watervraag voor beregening en hoeft Wetterskip Fryslân minder water aan te voeren naar poldersloten. Het neerslagtekort in Fryslân is iets gedaald en ligt nu gemiddeld rond de 180 mm. De grondwaterstanden zijn licht gestegen of stabiel gebleven. Op de hoge zandgronden blijven ze laag voor de tijd van het jaar.

Inspectie polderdijken

Vanwege de droogte is Wetterskip Fryslân twee weken geleden gestart met de inspectie van 100 kilometer droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. Medewerkers van het waterschap controleerden daarbij of er schade is door verdroging. Bijvoorbeeld scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat. Bij de controles zijn geen ernstige beschadigingen aangetroffen. Op enkele plekken is sprake van droogtescheuren of een slechte grasmat. Deze plekken houden de waterschapsmedewerkers in de gaten. De regen van de afgelopen week heeft een positief effect op het herstel.

Hogere waterstanden

We houden nog steeds hogere waterstanden aan in de Friese meren en kanalen en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Lees dit nieuwsbericht verder op de website van Wetterskip Fryslân.