Rijkswaterstaat: "Voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen"

17 april 2023

Er is voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen. De afvoer van de Rijn schommelt rond de 2400 m3/s bij Lobith en zal deze week boven het langjarige gemiddelde blijven. De afvoer van de Maas ligt rond de 300 m3/s bij St. Pieter, is iets dalende en zal deze week boven het langjarig gemiddelde blijven.

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is 4 mm en ligt iets onder de mediaan. Regionaal varieert dit.

De weersverwachting voor de stroomgebieden van Maas en Rijn geeft tot en met vrijdag 21 april geringe neerslaghoeveelheden in de stroomgebieden. Vanaf donderdag of vrijdag neemt de kans op neerslag toe, maar grote hoeveelheden worden vooralsnog niet verwacht. De temperaturen liggen rond normaal. Vanaf het weekeinde af en toe regen of buien, maar de neerslaghoeveelheden zijn onzeker. Tijdens het weekeinde wordt het tijdelijk wat warmer, daarna dalen de temperaturen richting de langjarig gemiddelden of wordt het mogelijk iets te koel voor de tijd van het jaar. Af en toe regen of buien, maar de neerslaghoeveelheden blijven onzeker. De kans op grote neerslaghoeveelheden is vooralsnog niet groot (ca. 30%). De temperatuurverwachting is onzeker.

De grondwaterstanden zijn, landelijk gezien, goed.

Rijkswaterstaat houdt een verhoogd peil op het IJsselmeer en Markermeer aan om beter voorbereid te zijn op een mogelijk watertekort deze zomer.

Waterbeheerders monitoren de droogtesituatie continu. Indien er sprake is van (dreigende) droogte of neerslagtekort zal de droogtemonitor wekelijks met tekst geactualiseerd worden, kaarten en grafieken worden altijd meerdere keren per week geactualiseerd.

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. De volledige droogtemonitor is te lezen op de website van Rijkswaterstaat.