Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Rijkswaterstaat: Veel regen gevallen, maar nog geen eind aan de droogte

24 juni 2020

Na 2 uitzonderlijk droge maanden heeft de neerslag van de afgelopen weken voor verlichting gezorgd. Dat maakt echter nog geen eind aan de droogte.

Het neerslagtekort is nog altijd groot en regionaal zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) blijft daarom opgeschaald in Niveau 1 ‘dreigend watertekort’.

Rijn even normaal voor tijd van het jaar

De afvoer van de Rijn is door de regen die vooral in het buitenland viel de afgelopen week wel flink gestegen richting normale waarden voor de tijd van het jaar. Voor komende week wordt weer een daling verwacht. De waterstand van de Rijn blijft gezien de tijd van het jaar boven het kritieke punt. De afvoer van de Maas blijft de komende week stabiel. Er is daarmee voldoende afvoer om aan de watervraag te voldoen in de gebieden waar aanvoer van rivierwater mogelijk is.

Effecten nog steeds merkbaar

Door de gevallen regen is in Oost- en Zuid-Nederland de grondwatersituatie enigszins verbeterd. Maar de effecten zijn nog steeds merkbaar. In deze gebieden kan geen water vanuit de rivieren worden aangevoerd en is er sprake van verminderde gewasopbrengsten in de landbouw en schade aan natuur. De komende tijd zal de watervraag door het groeien van de gewassen toenemen.

De drinkwatersector heeft geen knelpunten met de drinkwaterproductie. De verwachting is dat de watervraag door het mooie weer gaat stijgen. De sector roept gebruikers dan ook op om bewust om te gaan met drinkwater. Scheepvaart ervaart op dit moment geen hinder.

En komt er nog regen aan?

De komende dagen is het droog en zonnig weer. Maar na het weekend valt er regen. Het gaat niet om heel grote hoeveelheden. Er valt elke dag wel ergens neerslag in ons land en dat zal in de vorm van buien zijn. De kans op grote hoeveelheden neerslag is klein. Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt circa 166 mm. Door de neerslag van de afgelopen dagen is het neerslagtekort iets afgenomen, maar het zal de komende 2 weken weer toenemen.

Lees hier de volledige droogtemonitor van Rijkswaterstaat.