Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Rijkswaterstaat: Rivierafvoer Rijn en Maas voldoende, neerslagtekort stabiliseert

08 juli 2020

De aanzienlijke hoeveelheid neerslag in juni en juli 2020 heeft voor verdere verlichting van de droogte in grote delen van het land gezorgd. Ook in het stroomgebied van de Rijn en de Maas is neerslag gevallen, waardoor er op dit moment voldoende water Nederland binnenkomt om aan de watervraag te kunnen voldoen.

Hoewel de situatie geen einde maakt aan de droogte, is er op dit moment geen sprake meer van een dreigend landelijk watertekort. Om die reden gaat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) over van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 0 (normaal waterbeheer). De genomen maatregelen blijven waar nodig van kracht, alleen is er sprake van minder intensieve landelijke coördinatie en advisering op de verdeling van het beschikbare water. De LCW ging eind mei 2020 over naar niveau 1.

De waterschappen en Rijkswaterstaat blijven de situatie nauwlettend monitoren en nemen maatregelen zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades. Ook de droogtemonitor blijft vooralsnog iedere 2 weken verschijnen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van Rijkswaterstaat.