Rijkswaterstaat: "Neerslag helpt waterbeheerders om verzilting tegen te gaan en waterpeilen in stand te houden"

11 juli 2023

De afvoer bij Lobith is afgelopen dagen gedaald naar circa 1100 m3/s en zal naar verwachting verder dalen naar circa 1000 m3/s begin volgende week. Ook de verwachte daggemiddelde Maasafvoer is langzaam aan het afnemen van 60 m3/s naar 50 m3/s over twee weken. Ondanks de gevallen neerslag ligt het neerslagtekort rond de 5% droogste jaren. De grondwaterstanden zijn in het algemeen laag tot gemiddeld. Bodemvocht is door de gevallen neerslag tijdelijk verbeterd, maar in veel gebieden nog steeds laag.

Wegens de verhoogde temperatuur van het oppervlaktewater is er op diverse locaties sprake van blauwalg. Lokaal zijn zwemwaterverboden van kracht.
De waterbeheerders doen al het mogelijke om water vast te houden in meren, beken en kanalen. De waterpeilen zijn waar mogelijk verhoogd. Het streefpeil van het IJsselmeer en het Markermeer is sinds begin juni -0,125 m NAP. In veel gebieden zonder mogelijkheden voor wateraanvoer zijn onttrekkingsverboden van kracht. In de verziltingsgevoelige gebieden heeft de gevallen neerslag geholpen om verzilting tegen te gaan. Op sommige locaties wordt efficiƫnt geschut.

Op dit moment is er voldoende water beschikbaar om in gebieden waar water vanuit de rivieren kan worden aangevoerd in de watervraag te voorzien. In de regio Rijn-Maasmonding wordt vanaf woensdag 12 juli de doorvoer door de Krimpenerwaard en de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer (KWA) ingezet om extra zoet water aan te voeren nu de verzilting in het gebied (gebieden van Hoogheemraadschappen Schieland en Krimpenerwaard, Delfland en Rijnland), als gevolg van afnemende rivierafvoeren, toeneemt.

Hoewel er regionaal maatregelen getroffen moeten worden om de droogte effecten te bestrijden, is er op landelijk niveau nog voldoende water beschikbaar. De LCW is daarom niet opgeschaald.

Bekijk de volledige droogtemonitor op de website van Rijkswaterstaat.